- 06. ROSTA spännelement, fjäderelement, motorfundament och vibrationsdämpare

ROSTA spännelement, fjäderelement, motorfundament och vibrationsdämpare
Kontima ROSTA spännelement, fjäderelement, motorfundament och vibrationsdämpare
Kontima ROSTA spännelementKontima ROSTA spännelement
ROSTA spännelement
Kompenserar automatiskt den förlängning som sker under drift hos både kedjor och drivremmar. Spännelementen ger kedjan en jämn och lugn gång, hindrar driftsproblem och onödigt slitage. Dessutom dämpas svängningar och vibrationer och oljudet minskar. ROSTA spännelement är underhållsfria och mycket driftsäkra samt steglöst inställbara.
Kontima  ROSTA fjäderelementKontima  ROSTA fjäderelement
ROSTA fjäderelement
Ett maskinelement med flera grundfunktioner. De kompakta ROSTA-elementen är på samma gång lager, fjäder och dämpare. Tack vare denna kombination kan man ofta ersätta komplicerade konstruktioner med ett enkelt ROSTA-element. Dessa element arbetar ljudlöst, glappfritt, underhållsfritt och är vibrationsdämpande, elektriskt isolerande, okänsliga för vatten och smuts och är mycket driftsäkra.

Kontima  ROSTA svängelementKontima  ROSTA svängelement
ROSTA svängelement
En serie underhållsfria gummi-fjäder-element som genom sin unika konstruktion lämpar sig utmärkt väl som fjädring, lagring eller som koppling till materialhanteringsutrustning s s vibrationsmatare, skaktransportörer och sorteringsutrustning. Vi bistår Er gärna med inbyggnadsförslag och val av lämpliga element.
Kontima  ROSTA dämpelementKontima  ROSTA dämpelement
ROSTA dämpelement
Erbjuder möjligheten att mycket effektivt dämpa de vibrationer, stötar och missljud som många maskiner åstadkommer. Detta är ofta mycket viktigt ur arbetsmiljösynpunkt såväl inom industrin som i hemmet. Känslig elektronisk mätutrustning kan också skyddas medelst ROSTA dämpelement som finns i en rad varianter. Vi hjälper Er gärna med förslag på vilket element som passar just i Ert fall.

Kontima  ROSTA motorfundamentKontima  ROSTA motorfundament
ROSTA motorfundament
Om du vill undvika onödigt slitage på drivremmar, onödiga produktionsstopp, slag och ojämn gång bör du ta dig en närmare titt på ROSTA motorfundament.
Dessa gummilagrade motorhyllor är självinställande, kompenserar uttänjning av drivremmarna och förhindrar att dessa slirar och slits ut i förtid, vilket kan innebära avsevärda besparingar för dig. ROSTA motorfundament är dessutom underhållsfria, dämpar slag och har en utjämnande inverkan vid igångkörning av motorn.
Kontima  ROSTA allmän teknisk informationKontima  ROSTA allmän teknisk information
ROSTA allmän teknisk information
Denna broschyr innehåller allmän teknisk information om Rosta elementen och deras egenskaper. För närmare data kring enskilda artiklar hänvisar vi till övriga broschyrer på denna sida.
Monteringsanvisningar för ROSTA kedje- och remspännare:

Kontima  VibrationsdämpareKontima  Vibrationsdämpare
Vibrationsdämpare
Vibrationsdämpare används för att minska de vibrationer och det buller som ofta alstras i maskiner och anläggningar. Dämparna placeras mellan maskin och fundament och skyddar omgivande utrustning samt maskinen i sig, samtidigt som arbetsmiljön ofta förbättras. Förutom de standardstorlekar vi tillhandahåller kan vi också ta fram kundspecifika detaljer.
Kontima  Gummi/metallbussningKontima  Gummi/metallbussning
Gummi/metallbussning
Lämpade att användas vid länkarmar och liknande där man har måttliga belastningar och vinkelrörelser. De kan även användas som rena dämpningselement för att uppta vibrationer och stötar. De består av ett innerrör och ett ytterrör av stål mellan vilka ett gummirör är inpressat under högt tryck. Genom att gummit är kraftigt förspänt mellan stålrören sker ingen förskjutning mellan gummi och stål vid måttliga vridrörelser.