Rättigheter och förbehåll

Alla rättigheter i samband med denna webbsida, dess innehåll och de av våra produkter som beskrivs är reserverade av Kontima AB. Innehållet får ej användas för tillverkning av de artiklar som illustreras eller beskrivs. Kränkning av våra rättigheter leder till åtal. Kataloger och annat material har framställts med stor noggrannhet och innehållet har granskats avseende korrekthet. Av förståeliga skäl måste vi avvisa alla eventuella ersättningsanspråk p g a felvalda eller felfunktionerande komponenter och reserverar oss rätten att uppdatera och ändra tekniska data då erfarenheter förnyas, materialval revideras, beräkningsmetoder ändras eller liknande. Vi rekommenderar alla användare att förvissa sig om att han eller hon har de senaste och aktuella data.